<>

Albert Camus

Don't walk behind me; I may not lead. Don't walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my friend.

Sunday, December 16, 2012

Spartacus, Rebelion (Spartacus #2) by Ben Kane

Description:
The mighty slave army, led by Spartacus, has carried all before it, scattering the legions of Rome. Three praetors, two consuls and one proconsul have been defeated. Spartacus seems invincible as he marches towards the Alps and freedom.

But storm clouds are massing on the horizon. Crixus the Gaul defects, taking all his men with him. Crassus, the richest man in Rome, begins to raise a formidable army, tasked specifically with the defeat of Spartacus. And within the slave army itself, there are murmurings of dissent and rebellion.

Spartacus, on the brink of glory, must make a crucial decision to go forward over the Alps to freedom, or back to face the might of Rome and try to break its stranglehold on power forever.

Descriere:
Măreața armată a sclavilor condusă de către Spartacus, a zdrobit totul în calea ei împrăștiind legiunile Romei. Trei pretori, doi consuli și un proconsul au fost înfrânți. Spartacus pare invincibil în timp ce mărșăluiește spre Alpi și spre libertate.

Dar nori de furtună se adună la orizont. Galul Crixus îi părăsește, luând cu el toți oamenii loiali. Crassus, cel mai bogat om din Roma, începe să strângă o armată formidabilă, unicul scop fiind acela de a-l înfrânge pe Spartacus. Iar dacă toate astea nu erau de ajuns și în armata sclavilor încep să se audă murmure de dizidență și rebeliune.

Aproape de a-și îndeplini țelul, Spartacus trebuie să ia o hotărâre crucială. Să treacă dincolo de Alpi spre libertate sau să se întoarcă pentru a lupta cu puternica Romă, încercând astfel să-i strivească asuprirea pentru totdeauna.

No comments: