<>

Albert Camus

Don't walk behind me; I may not lead. Don't walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my friend.

Saturday, December 15, 2012

Interred (Chronicles of the Interred #1) by Marilyn Almodóvar

Publicarea in 22 ianuarie 2013
Description:

Time has never been an issue for Baxter Jacobs, but then she never knew she had the ability to Bend it.
As her sixteenth birthday approaches, Baxter inherits a pendant that will change her life. Connected to the pendant is a dark and mysterious young man named Declan Ashdown. Trapped in a Time loop for the past 122 years, Declan needs Baxter’s help to escape. The only problem is, she has no idea how to do it.

To acquire the power she needs to free him, she’ll become one of the Interred, those whose Magical abilities emerge as they come of age. When she does, she’ll discover that Declan isn’t the only one interested in the fact that she’s a Time Bender.

As the Interment arrives, Baxter knows this will be no Sweet Sixteen. A vengeful relative and ruthless Council are determined to control her. Declan’s powerful and charming descendant, Jack Ashdown, claims he can save her. She’ll soon have to decide who she can trust, and how to master her new abilities before Time runs out.

Descriere:
Timpul nu a fost niciodată o problemă pentru Baxter Jacobs, dar ea nu ştia că putea să-l modifice.
Cum aniversarea ei de 16 ani se apropie, Baxter va primi un pandativ care îi va schimba viața. Conectat cu acest pandativ este şi un tânăr întunecat şi misterios numit Daclan Ashdown. Ultimii 122 de ani fiind prins într-o buclă a timpului,Declan are nevoie de Baxter pentru a-l ajuta să scape. Doar că ea nu are nicio idee cum să o facă.

Pentru a dobândi puterea de care are nevoie pentru a-l elibera, ea trebuie să devină una dintre Cei Ascunşi, ce îşi dobândesc abilitățile magice odată cu înaintarea în vârstă. După ce va face asta, va afla că Declan nu este singurul interesat de faptul că ea poate modifica timpul.

Ceremonia se apropie şi Baxter îşi dă seama că nu va fi una plăcută. O rudă răzbunătoare şi un Consiliu nemilos sunt hotărâte să-i controleze viața. Jack Ashdown, urmaşul puternic şi fermecător al lui Declan, pretinde că o poate salva. Curând ea va trebui să se hotărască în cine să se încreadă şi cum să-şi controleze noile abilități înainte ca Timpul să se sfârşească.

2 comments:

rosia_lady said...

si mie mi-ar placea sa controlez timpul.

CCAM said...

@ ehei cine nu ar vrea!! :D:D:D