<>

Albert Camus

Don't walk behind me; I may not lead. Don't walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my friend.

Friday, December 14, 2012

Review World War Z by Max Brooks


REVIEW 

Same package, but with a completely different content. So we could say about the book by Max Brooks, World War Z . Yes, it's a book with and about zombies, but built after a different pattern and quite original. It is not a novel in the traditional style as you would expect, it’s rather a documentary, a series of interviews with survivors of a global holocaust.


A shattering fresco of a world conflagration against the assault of the living dead. The interviewees are part of a broad and diversified pallet of the human society (or former society) from simple survivors, scientists, doctors, people of intelligence to the soldiers from the mud trenches, officers and senior military commanders and politicians.The writer, embodying an agent of the United Nations Postwar Commission, travels around the world to gather data about the cataclysm that struck the humanity. From the frozen forests of Canada to the Pacific Islands, from South Africa up to the deadly cold of Siberia. Find out where everything started, who was patient zero and how the horror has spread due to stupidity and greed of people. How governments were unable to comply with because of the incompetence or silly ideas and distrust of neighboring countries. How black market of the organ trafficking and transit of refugees have brought mankind on the brink of extinction.Regardless of country belonging, the army starts on the wrong foot, as was expected at first, addressing the conflict with the undead as a traditional one, with weapons and conventional strategies. And they get their asses hard kicked. Because the creatures can be stopped only by a bullet in the head, and the skill of shooting in the head is not common to all soldiers. The enemy is relentless, doesn’t need food, rest, medical or any other human need. As long as the brain is still in function and the enemy is located, nothing will stop them.


The drama takes place on both the individual and society level. Some will manage to survive by themselves, whether it is by high-strength or simply just by luck, but large masses of people will die due to deprivation and fear. Hope will arise because as there are heroes, there are heaven-sent people who can devise a plan to stop the plague.

Given that it is a post-apocalyptic book, the story is still one with a happy ending . But survivors testimonies are terrible, some atrocious. The will to live is strong, and some have the consciousness actions that otherwise might pass as reprehensible, but who could raise the stone? It’s not the kind of story where blood gurgles and victims are ripped apart or other gross stuffs. You’ll not experience something like that, it’s a book dedicated to imaginary heroes who managed to go through extreme situations and have shown that human spirit can overcome any vicissitude.

Despite chosen narrative style, the book emanates force, the stories are very expressive and impressive. The writer reinvented  the horror stories current, giving it a new look with a unique approach. A novel worth reading, even for those who are not fans of the genre, as I said, there are no scenes of needless violence.

Another book by Max Brooks on the same subject is The Zombie Survival Guide. You know that I disagree with the audio books, but World War Z, in this format, benefits of narration of known actors such as Alan Alda, Mark Hamill and John Turturro and won the Audie Award in 2007. A film will be launched in 2013.

I hope you’ll not expect the movie, even if Brad Pitt is in it. Read the book and form your own opinion! Then you can see the movie!

Happy reading!

ROMANA
 
Același ambalaj, dar cu totul alt conținut. Așa am putea spune despre cartea lui Max Brooks, World War Z. Da, este o carte cu și despre zombie, însă construită după un tipar diferit și cu totul original. Nu este un roman în stilul tradițional așa cum v-ați aștepta, este mai degrabă un reportaj, o serie de interviuri luate supraviețuitorilor unui holocaust mondial.

O frescă cutremurătoare a unei conflagrații mondiale împotriva asaltului general al morților vii. Persoanele intervievate fac parte dintr-o paletă diversificată a societății (sau fostei societăți) umane, de la simpli supraviețuitori, oameni de știință, doctori, persoane din serviciile secrete, la soldați din mocirla tranșeelor, ofițeri sau înalți comandanți ai armatei și politicieni.

Scriitorul, întruchipând un agent al Comisiei postrăzboi a Națiunilor Unite, călătorește prin toată lumea pentru a aduna date despre cataclismul ce a lovit umanitatea. Din pădurile înghețate ale Canadei, în insulele din Pacific, din Africa de Sud până în frigul ucigător al Siberiei. Află de unde a izbucnit totul, cine a fost pacientul zero și cum s-a răspândit grozăvia din cauza prostiei și a lăcomiei oamenilor. Cum guvernele nu au putut să facă față din cauza incompetenței sau a ideilor prostești și a neîncrederii în statele vecine. Cum piața neagră a traficului de organe și tranzitul persoanelor refugiate au adus omenirea în prag de extincție.

Indiferent de țara de care aparține, armata calcă în străchini după cum era de așteptat la început, abordând conflictul cu morții vii precum unul tradițional, cu arme și strategii convenționale. Și o ia rău pe coajă. Căci creaturile nu pot fi oprite decât de un glonț în cap, iar îndemânarea de a lovi capul nu este comună tuturor soldaților. Inamicul este neobosit, nu are nevoie de hrană, odihnă, asistență medicală sau orice altă necesitate umană. Atât timp cât creierul va funcționa și inamicul este localizat, nimic nu îi va opri.

Drama are loc atât la nivel individual, cât și la cel al societății. Unii vor reuși să supraviețuiască și singuri, indiferent dacă este vorba de un grad mare de rezistență sau pur și simplu doar de noroc, însă mari mase de oameni vor pieri din cauza lipsurilor și a fricii. Speranța se ivește, căci așa cum există eroi, există și oameni providențiali ce pot concepe un plan pentru a stopa urgia.

Ținând cont că este o carte post-apocaliptică, povestea este totuși una cu happy end. Dar mărturiile supraviețuitorilor sunt cumplite, unele chiar atroce. Dorința de viață este puternică, iar unii au pe conștiință fapte ce în alte condiții ar putea trece drept condamnabile, însă cine ar putea ridica piatra? Nu este genul de povestire unde sângele gâlgâie și victimele sunt sfârtecate sau alte scârboșenii. Nu veți avea parte de așa ceva, este o carte dedicată unor eroi imaginari ce au reușit să treacă prin situații limită și care au făcut dovada că spiritul uman poate surmonta orice vicisitudine.

În ciuda stilului narativ ales, cartea degajă forță, povestirile fiind foarte expresive și impresionante. Scriitorul reinventează curentul poveștilor horror, dându-i o nouă înfățișare printr-un mod de abordare inedit. Un roman ce merită citit chiar și de cei ce nu sunt fani ai genului, așa cum v-am spus nu are scene de violență gratuită.

O altă carte scrisă de Max Brooks cu același subiect este The Zombie Survival Guide. Știți că nu sunt de acord cu audiobook-urile, dar World War Z în acest format a beneficiat de interpretarea unor actori cunoscuți precum Alan Alda, Mark Hamill sau John Turturro și a câștigat premiul Audie Award în 2007. Ecranizarea cărții va fi lansată în 2013.

Sper că nu o să spuneți că așteptați filmul chiar dacă e cu Brad Pitt. Citiți cartea și formați-vă propria opinie! Apoi puteți vedea şi filmul!

Lectură plăcută!

2 comments:

Anonymous said...

Superba recenzia! In cateva zile imi ajunge si mie cartea, abia astept sa o citesc! Multumesc pt recomandare ^_^

Unknown said...

Pare interesantă, mi-ar plăcea să o citesc - dovadă fiind faptul că m-am înscris și la concurs ! ^^