<>

Albert Camus

Don't walk behind me; I may not lead. Don't walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my friend.

Friday, February 15, 2013

Review Zombies: A Record of the Year of Infection: Field Notes by Dr. Robert Twombly by Don Roff, Chris Lane (Illustrator)

“Zombies, A Record of the Year of Infection” written by Don Roff and illustrated by Chris Lane is a book categorized as horror novel, but has no characteristic element of the genre. There is no novella, no short story, nor documentary.

It’s written as it’s presented as a diary, as daily notes with illustrations. It’s a very interesting project, a new and innovative approach to a subject that has been turned on all sides, an original way to present an old idea. Zombies... the story of the resuscitated dead who are in search of human flesh was so much used in books or movies, from the best to the worst, that it is very hard to come up with a good and innovative idea to attract attention. And this book is just that: it takes, let say, a classic story and it serves us in a new and attractive packaging. In the form of a diary kept by a doctor during a zombie apocalypse, the book describes the events and states that this man went through. There are brief daily notations accompanied by suggestive drawings of the plague development and adventures through which the author of the journal went. Compared to others books the events are not unusual and you will not take part to breathtaking battles and situations. But precisely from this comes the novelty of the present story: by putting an ordinary person, with no specific abilities and no special quality in combat in a truly dramatic situation. Amid the general insanity, is someone thinking to record the events and facts in which witnessed or take part of? For whom? Why? But author’s science education obliges him to write it down. It’s a dry radiograph of a world on the brink of disaster. No description is stylized, but not too technical either, just the thoughts of a man trying to survive from one day to another, without manners of a hero, a normal person like any of us. The end? Hmmm... The last page is splashed with blood. We clear? No problem, you’ll figure it out.

The book is worth reading for the novelty that brings to this so used subject of the Living Dead. The conclusion you will draw each of you.

Happy reading!

Romanian:

„Zombie, Însemnări din anul infecției” scris de Don Roff și ilustrată de Chris Lane este o carte catalogată ca roman horror, dar nu are niciun element caracteristic genului. Nu este nici novella, nici povestire, nici reportaj.

Este scrisă așa cum este și prezentată sub forma unui jurnal, a unor note zilnice însoțite de ilustrații. Un proiect destul de interesant, o abordare nouă și inedită a unui subiect care a fost întors pe toate părțile, un mod original de a prezenta o idee veche. Zombie... povestea morților resuscitați ce sunt în căutare de carne umană a fost atât de mult folosită în cărți sau filme, de la cele mai bune la cele mai proaste, încât este foarte greu să vii cu o idee bună și inovatoare ca să atragi atenția. Și această carte tocmai asta face: ia o poveste clasică, am putea spune, și ne-o servește într-un nou ambalaj atractiv. Sub forma unui jurnal ținut de un medic în timpul unei apocalipse zombie, cartea ne descrie întâmplările și stările prin care trece acest om. Sunt scurte notări zilnice însoțite de schițe sugestive ale evoluției molimei și ale aventurilor prin care trece autorul jurnalului. Derularea evenimentelor nu sunt ieșite din comun față de alte cărți și nu veți avea parte de lupte sau situații impresionante, dar tocmai de aici răsare ineditul povestirii de față. Din punerea unei persoane obișnuite, fără nicio calitate sau pregătire de luptă specială în fața unei situații cu adevărat dramatice. În mijlocul nebuniei generale, se gândește cineva să consemneze evenimentele și faptele la care asistă sau ia parte? Pentru cine? Pentru ce? Însă educația științifică pe care o are își spune cuvântul. O radiografie seacă a unei lumi aflate în pragul dezastrului. Fără descrieri stilizate, dar nici prea tehnice, doar gândurile unui om ce încearcă să supraviețuiască de pe o zi pe alta. Fără apucături de erou, o persoană normală ca oricare dintre noi. Finalul? Hmmm... ultima pagină e stropită cu sânge. V-am lămurit? Nu-i nimic, o să vă dați voi seama singuri.

Cartea merită citită pentru ineditul ce îl aduce în acest subiect atât de bătătorit al morților vii. Concluzia o veți trage fiecare dintre voi.

Lectură plăcută!

2 comments:

Lisa Mandina said...

I have really wanted to read this book! Thanks for the great review!

GZM said...

I'm glad you like it!