<>

Albert Camus

Don't walk behind me; I may not lead. Don't walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my friend.

Monday, February 18, 2013

Review Blue Bloods (#1,2,3) and The Van Alen Legacy by Melissa de la Cruz

(If you wonder why we talk now a little about Blue Bloods #4 we must tell you that here, in Romania, the volume has just appeared, so it's a novelty.)
The Van Allen Legacy continues the adventures of the previous volumes and again the heroes have to decide, to choose sides.
The fight against the evil that threatens the entire society of the Four Hundred becomes increasingly personal. Some bonds and secrets are revealed to us, but others appear instead. The despair and hope always changing places and you never know what the next moment will bring. You do not know in who to trust, you don’t know what you feel, don’t know if unexpected visions are mere phantasms or not, but you know you have debts that must be fulfill. But what duty is more important, or rather which is the correct one, will be must decided individually.
The volume, although it has some action scenes, focuses on the feelings and struggles of the characters. Schuyler is (apparently) console with her decision and it seems that nothing can intervene in changing her fate. Bliss becomes one of the most important characters in the action and hers decisions and struggles are crucial in the fight against Silver Bloods, and Mimi... Mimi is somehow consoled, but her feelings start to change and she begins to have reasons to cross that thin line between love and hate, especially when she thinks that her new chance at love seems lost forever.
Regarding the boys, I’m just telling you that there will be for each of them one reader to sigh after.
The ending of the book will only bring new challenges and will open the door to all possibilities, good or bad.
I would have liked the book more alert, more intensive, but certainly I cannot say that I not liked it. The book 4 is in the line of the series so far and I’m curious what the next book will bring.


The author uses the apocryphal mythology and actual historical facts to create a logical action and to create in one rational way the beings that are crossing through centuries the mind of humanity: vampires. In the Blue Blood the vampires are part of history and they’re writing the history and the history repeats itself.

They go through time, reviving and recovering all their memories and feelings. The bonds between them are strong and overcome barriers of the space and time, or the blood relationships as we know, all that matter is the spirit. But sometimes, however, a new spirit, even among those with Blue Blood, can be born. What does it mean and (how) can influence this the old souls?

Survivors of the Lucifer’s revolt, the fallen angels punished to live the immortality on earth, among Blood Red, they still have the option to choose between good and evil, between light and darkness... or maybe not always. The facts and their consequences follow them through time and leaves no place for peace. War is imminent.

Amidst all these dramatic events, where the good ones are hunted by those considered totally defeated in the past, sad love stories evolve.

The book is written from the point of view of the three heroines and each of them has their own part of sufferings. Two of them will become rivals in a love that are against to the oldest law and the strongest link - that between soul mates. A love that is doomed from the beginning, doomed to perdition or to bring lovers’ destruction. The third heroine gets her own tragedy. Her ancestry is not clear and she’s under pressure that could lead to the destruction of what she dear most.

Tools and subjects of prophecies older than written history, all three girls are trying to survive through events that are challenging their very soul, and the only way to get redemption seems to be their own sacrifice.

What laws can be violated, what punishment are, and especially who has already violated the law? What are you willing to risk and how far will you go to fulfill your love? And is it worth? These are questions that riddle the reader and torment the main characters. If you’ll read the series you’ll get a timeless novel, novel, full of mystery and suspense, believable characters and a lot of heartbreaking feelings. If you are not a "worshiper" of stories about angels, vampires, sure you will become one reading this series.

Romanian
Moştenirea familiei van Allen continuă aventurile din volumele precedente şi încă o dată protagonişii au de făcut alegeri, de ales părți.
Lupta împotriva răului care amenință întreaga societate a celor patru sute capătă valențe din ce în ce mai personale. Unele legături şi secrete ne sunt dezvăluite, dar altele apar în loc. Deznădejdea şi speranța schimbă mereu locul şi niciodată nu ştii ce îți va aduce următoarea clipă. Nu ştii în cine să te încrezi, nu ştii ce simți, nu ştii dacă aparițiile neaşteptate sunt simple închipuiri sau nu, dar ştii că ai datorii ce trebuie îndeplinite. Dar care datorie e mai importantă sau mai bine zis care e cea corectă va trebui decis de fiecare în parte.
Volumul, deşi are unele scene de acțiune, se axează pe trăirile şi luptele cu sinele a personajelor. Schuyler e (aparent) consolată cu decizia luată şi pare că nimic nu poate interveni în a-i schimba soarta, Bliss devine unul dintre personajele care ocupă o mare parte din acțiune şi ale cărui decizii şi lupte sunt cruciale în lupta împotriva Argintiilor, iar Mimi... Mimi e oarecum consolată însă sentimentele ei încep să se schimbe şi începe să aibă motive pentru a trece granița aceea subțire dintre dragoste şi ură, mai ales atunci când crede că noua ei şansă la iubire pare pierdută definitiv.
În ceea ce priveşte băieții, nu vă spun decât cu siguranță se va găsi pentru fiecare câte o cititoare care să suspine după ei.
Finalul cărții nu va aduce decât noi provocări şi va deschide larg uşa tuturor posibilităților, bune sau rele.
Aş fi vrut cartea mai alertă, mai bine legată, dar cu siguranță nu pot spune că nu mi-a plăcut. Este în aceeaşi notă a seriei de până acum şi sunt curioasă ce ne vor aduce următoarele cărți.

Autoarea foloseşte mitologia apocrifă dar şi fapte istorice reale pentru a crea o acțiune logică şi pentru a crea rațional ființe care străbat veacurile în mintea umanității: vampirii. În Sânge Albastru vampirii fac parte din istorie şi scriu istoria, iar istoria se repetă. 

Ei trec prin timp şi renasc recuperându-şi toate amintirile şi sentimentele. Legăturile dintre aceştia sunt strânse şi depăşesc barierele spațiu-timp sau legăturile de sânge aşa cum le ştim, tot ceea ce conteaza este spiritul. Uneori însă un spirit nou, chiar printre cei cu Sânge Albastru, se poate naşte. Ce înseamnă şi (cum) poate influența asta vechile suflete?

Supraviețuitori ai revoltei lui Lucifer, îngerii căzuți pedepsiți să-şi trăiască nemurirea pe pământ, alături de Sânge Roşu, încă au posibilitatea de a alege între bine şi rău, între lumină şi întuneric. Sau poate nu întotdeauna. Faptele şi urmările lor îi urmăresc prin timp şi nu lasă loc păcii. Războiul e iminent.
În mijlocul tuturor acestor evenimente dramatice, în care cei buni sunt hăituiți de cei considerați odată definitiv învinşi, se desfăşoară triste poveşti de dragoste.

Cele trei eroine, din punctul de vedere al cărora este scrisă cartea, au parte de propriile suferințe, iar două dintre ele devin rivale într-o dragoste căreia i se opun cele mai vechi legi şi cea mai puternică legătură – cea dintre sufletele pereche. O dragoste ce este încă de la început sortită pierzaniei sau sortită să aducă nimicirea îndrăgostiților. Cea de a treia eroină are parte de propria ei tragedie. Ascendența ei nu e clară şi e supusă unor presiuni care ar putea duce la distrugerea a ceea ce îi este mai drag.

Unelte şi subiecte ale unor profeții mai vechi decât istoria scrisă, cele trei încearcă să supraviețuiască tuturor întâmplărilor care le pun la încercare însăşi sufletul, iar unica eliberare pare a fi propriul sacrificiu.

Ce legi pot fi încălcate, care sunt pedepsele şi mai ales cine le-a încălcat deja? Ce eşti dispus să rişti şi până unde vei merge pentru a-ți împlini dragostea? Şi oare merită? Sunt întrebări care se strecoară în mintea cititorului şi care chinuie personajele principale.

Dacă o veți citi veți avea parte de un roman atemporal, inedit, plin de mistere şi suspans, de personaje credibile şi de multe sentimente sfâşietoare. Dacă nu sunteți un „adorator” al poveştilor cu îngeri, vampiri sigur veți deveni unul citind această serie.

Recenzia primelor trei volume am prezentat-o prima data in cadrul Cupei Cartilor

4 comments:

alexa ioana said...

trebuie neaparat sa incep si eu seria asta
prea ma tenteaza de mult timp!

Unknown said...

O recenzie buna, felicitari! Am citit doar primele 3 volume si mi-au placut mult, acum urmeaza sa le citesc si pe celelalte. :)

c said...

A fost un volum excelent si pentru prima data am fost de parere ca actiunea nu se invarte dar in jurul lui Schuylar si a lui Jack, ci si in jurul lui Mimi. Pacat totusi de gestul mult prea curajos a lui Kinglsey. Mimi merita si ea un happy end:(

Jakharo said...

Tot zic că ajung și eu să citesc acest volum și mereu mă apuc de alte cărți. Sper totuși să-l citesc curând, că mi-au plăcut volumele anterioare