<>

Albert Camus

Don't walk behind me; I may not lead. Don't walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my friend.

Tuesday, February 12, 2013

Review Shaman Warrior by Park Joong-Ki

Again a comics... is not a Japanese manga, but a Korean manhwa.

Today I will present to you the Shaman Warrior by Park Joong-Ki. A fantastic story situated in time and space in a troubled period when everything is was solved with the sword in hand. It’s a dramatic description, even tragic, of the happenings through which the series characters are going, unwillingly caught in the whirl of events. A sad story, full of bloody events, hardships, fierce battles for survival, betrayals, unfulfilled love, but also friendship, devotion, self-sacrifice and heroism.

Shaman ... the word is not used with the meaning we all know, in the sense of medicine man who is communicating with the spirit world. This time it defines a group of warriors created by rulers as a shock troops, an elite one, used in special cases to impose their authority. The problem is that they used a drug that caused them supernatural powers making them unstoppable in the battles. That's why they were used for not honorable chores also. But as always, the payback exists and because the fighters could no longer be mastered, after there was no need for their services, the authorities decided to liquidate them all. And as any misfortune does not come alone, the gift or better say the curse can be hereditary so that entire groups of assassins, bounty hunters and soldiers are not only after the warrior shamans, but also after their offspring.

From this moment the story of Yarong and his faithful servant Batu begins. When his master Yarong is dying, Batu, a former wrestler, feels himself obliged to promise that he’ll take care of his daughter. The story will take place over many years in which the two of them will hide and will always be hunted, the girl will be send to an assassins’ school to lose her tracks and Batu will try all this time to avenge his master. New characters will appear, each of them with an own past, but you will see that nothing is left to chance. Of course that fate will bring them all together at one time and then the rush for survival it will turn into a race for vengeance. How it will end all? I don’t want to spoil the surprise, so I only tell you that it is not like "... and they lived happily ever after”. What do you want, it is a story from the Extreme Orient, and they are a little bit... extremely in love as in war.

It’s a series that some have compared with Blade of the Immortal and, without wanting to make any comparison with it, I do not really think they have much in common. Each of them has its own beauty and uniqueness. Shaman Warrior seemed to be a bit more complex in terms of building characters and relationships. Sure, the national feature influences the series a lot. If Blade of the Immortal had to do with the Japanese’s smoothness and precision (even cruelty in some scenes) in the Korean Shaman Warrior the characters are more passionate, they develops more freely, not constrained by etiquette. And the fights that you’ll get a lot will be more spectacular and intense.

Even if it has (just) nine volumes, the story is well supported without loss of tempo or unnecessary explanations. It is a well-drawn series with a subject to match.
Happy reading!

Romanian:
Din nou o serie comics… nu este una japoneză, manga, ci una coreeană, manhwa.

Vă voi prezenta astăzi Shaman Warrior de Park Joong-Ki. O poveste fantastică situată în timp și spațiu într-o perioadă tulbure când totul se rezolva cu sabia în mână. O descriere dramatică, chiar tragică, a întâmplărilor prin care trec personajele seriei ce sunt prinse fără voia lor în vâltoarea evenimentelor. O istorisire tristă, plină de întâmplări sângeroase, privațiuni, lupte încrâncenate pentru supraviețuire, trădări, iubiri neîmplinite dar și camaraderie, devotament, spirit de sacrificiu și eroism.

Shaman... cuvântul nu este folosit în poveste cu sensul de vraci pe care îl știm toți sau de cel ce comunică cu lumea spiritelor, ci definește un grup de războinici creat de stăpânire ca o trupă de șoc, de elită, folosită în cazuri speciale pentru a-şi impune autoritatea. Problema e că se foloseau de un drog ce îi făcea să aibă puteri supranaturale, iar în luptă să fie de neoprit. Tocmai de acea au fost folosiți și pentru treburi nu prea onorante. Dar cum totul se plătește și luptătorii nu mai puteau fi stăpâniți, după ce nu au mai avut nevoie de ei, autoritățile au luat decizia de a-i lichida pe toți. Și cum nicio nenorocire nu vine singură, darul sau mai bine zis blestemul se poate transmite și copiilor astfel încât grupuri întregi de asasini, vânători de recompense, cât și soldați sunt nu doar pe urmele războinicilor șamani, ci și a urmașilor acestora.

Din acest moment începe povestea lui Yarong și a servitorului său credincios Batu. Când maestrul său Yarong este pe moarte, Batu, fost luptător (wrestler am putea spune), se simte obligat să-i promită că va avea grijă de fiica lui. Povestea se va desfășura pe parcursul a mai multor ani în care cei doi se vor ascunde şi vor fi hăituiți permanent, fata va fi trimisă la o școală de asasini pentru a i se pierde urma, iar Batu va încerca în tot acest timp să-și răzbune maestrul. Vor mai apărea personaje, fiecare cu trecutul său, dar veți vedea că nimic nu este la voia întâmplării. Bineînteles că soarta îi va reuni pe toți la un moment dat, iar goana pentru supraviețuire se va transforma într-o cursă a răzbunării. Cum se va termina totul? Pot să vă spun măcar doar atât ca să nu vă stric surpriza: nu este genul „... și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți”. Ce vreți, este o poveste din extremul orient, iar acolo totul este un pic cam ... extrem și în dragoste ca și în război.

O serie pe care unii au comparat-o cu Blade of The Immortal și fără să vreau să fac vreo comparație cu ea, cred totuși că nu prea au multe în comun. Fiecare are frumusețea și unicitatea sa. Shaman Warrior mi s-a părut un pic mai complexă din punct de vedere al construcției personajelor și al relațiilor dintre ele. Sigur, caracterul național influențează într-o bună măsură seriile. Dacă în Blade of The Immortal aveam de-a face cu finețea și precizia japoneză (chiar și cruzimea în unele scene), în coreeanul Shaman Warrior personajele sunt mai pasionale, se desfășoară mai liber, nu sunt constrânse de etichete. Și luptele de care veți avea parte din plin vor fi mai spectaculoase și mai intense.

Chiar dacă are (doar) nouă volume, povestea este bine susținută fără pierderi de tempo sau explicații inutile. O serie bine desenată cu un subiect pe măsură.

Vizionare și lectură plăcută!2 comments:

Mirela said...

ufff imi place mult, dar exista si ca anime?? sau doar manga?

GZM said...

Nu stiu, nu cred ca e si anime.