<>

Albert Camus

Don't walk behind me; I may not lead. Don't walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my friend.

Monday, February 11, 2013

Cover Reveal A Terrible Love by Marata Eros

Expected release day: 13 February 2013
Cover Designer: Phatpuppyart

Description:
Jessica Mackey is living a meticulously fabricated lie of necessity. She's left the secret tragedy of her past behind along with who she was and is forging ahead with a clean slate. Jess soon discovers that passion can't be left behind; her own and that of the one man that sees who she really is. Whose presence caresses her soul in a way that may breach the peaceful life Jess has made for herself.

Devin Castile sees a young woman that is the missing puzzle piece to his existence and who is also the victim to a heinous crime. Devin convinces himself that he can remain emotionally distant even while indulging his physical desire for her. When the lies that Jess has made crumble before their attraction and the truth is revealed, one of them might pay with their life... or their very being.

Descriere:
Old cover
Jessica Mackey trăieşte o viață fabricată meticulos din minciuni necesare. A lăsat în urmă tragedia necunoscută din trecutul său împreună cu tot ceea ce ea era şi se avântă în viitor luând-o de la zero. Curând Jess va descoperi însă că pasiunea nu poate fi lăsată în urmă; a ei şi a acelui bărbat care vede cine este ea de fapt. A cărui prezență îi dezmiardă sufletul într-un mod în care ar putea rupe viața liniştită pe care Jess şi-a făcut-o.

Devin Castile vede o tânără femeie care este piesa de puzzle lipsă a existenței sale şi totodată victima unei ticăloşii odioase. Devin se convinge pe el însuşi că poate să nu se implice emoțional chiar şi atunci când se complace în dorința fizică pentru ea. Când minciunile țesute de Jess se năruie în fața atracției lor şi adevărul iese la lumină, unul dintre ei ar putea plăti cu viața... sau însăşi ființa lor
.

About the author:
Marata Eros is a mixed-genre writer of dark erotica and fantasy with elements of romance and horror. She has completed her first contemporary romance, A TERRIBLE LOVE as her next new release. Marata is a passionate reader who loves interacting with her readers and is more grateful than she can express for their support.

Marata Eros scrie un gen hibrid ce conține dark erotica şi fantasy cu elemente de romance şi horror. A Terrible Love este prima ei carte de dragoste ce se petrece în prezent (contemporary romance) şi următoarea carte ce va fi lansată. Marata este şi o cititoare pasionată căreia îi place să interacționeze cu cititorii săi cărora le este mai mult decât recunoscătoare pentru ajutorul oferit.
 

 Cover reveal organized by: AToMR Tours

1 comment:

Unknown said...

Ce drăguță e coperta. :) Şi pare o carte interesantă. :D