<>

Albert Camus

Don't walk behind me; I may not lead. Don't walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my friend.

Wednesday, August 22, 2012

Prezentare seria Madly de M. Leighton

Prezentare volum 1 
Madly este fata obişnuită de 18 ani – obişnuită cel puţin pentru o prinţesă.

Madly James se bucură cu adevărat de practica pe care o desfăşoară în micul oraş Slumber când inimaginabilul se produce – are loc o evadare din închisoarea din Atlas, casa protejată prin magie a rasei sale. Un trădător a eliberat opt Lore, spirite pe care oamenii le ştiu doar din poveşti, şi care acum se îndreaptă spre Slumber pentru a-şi trezi descendenţii.
Pentru a-şi salva casa, vieţile celor din familie şi toată umanitatea, Madly trebuie să înveţe să-şi folosească puterile excepţionale şi să prindă spiritele Lore înainte de a fi prea târziu. Dar Madly are ca ajutor doar pe cei doi mai buni prieteni şi pe Santinelă, Jackson Hamilton, ceea ce îi ameninţă atât inima, cât şi destinul. Madly îl iubeşte pe Jackson de când se ştie, dar el reprezintă acel singur lucru pe care o prinţesă nu-l poate avea. Va putea să reziste dragostei şi să devină regină aşa cum i-a fost destinat? Sau va putea găsi o cale pentru a avea ambele?
Acest roman romantic v-o prezintă pe Madly şi vă pregăteşte pentru călătoria vieţii voastre.

Description Book #1
Madly is your average nearly-eighteen year old girl—for a princess, that is.
Madly James is thoroughly enjoying her internship in the small town of Slumber when the unthinkable happens—there’s a prison break in Atlas, the magically-protected home of Madly’s race. A traitor has set free eight Lore, the spirits of what humans know as fairy tales, and they are making their way to Slumber to awaken their descendants.
In order to save her home, the lives of her family, and all of humanity, Madly must learn to wield her exceptional powers and recapture the Lore before it’s too late and all is lost. But Madly’s only help are her two best friends and the Sentinel, Jackson Hamilton, that threatens both her heart and her destiny. Madly has loved Jackson as long as she can remember, but he is the one thing even a princess can’t have. Can she resist love to become the queen she was fated to be? Or can she find a way to have both?
This novelette introduces you to Madly and prepares you for the quest of a lifetime.

Prezentare volum 2
Primul spirit care soseşte este cel al lui Ulrich Wolfhardt, un bărbat care a fost cândva obsedat de lupi şi de o tânără sirenă pe care ar fi urmărit-o prin păduri. După ce a fost muşcat de un lup, obsesia lui Wolfhardt cu privire la fată devine o foame nenaturală şi bunica tinerei sirene l-a blestemat să aibă o soartă mai rea decât moartea. Acum el s-a întors... cu o dorinţă de răzbunare şi o muşcătură care îi poate infecta şi pe alţii.

Madly trebuie să afle identitatea urmaşilor lui Wolhardt şi să-l oprească pe acesta înainte să ucidă din nou şi să-şi răspândească blestemul pe pământ. Singura persoană suficient de puternică pentru a o putea ajuta este Jackson, Santinela care a jurat s-o protejeze şi singura persoană care capabilă să-i frângă inima. Va putea Madly să reziste dragostei interzise suficient de mult timp cât să salveze lumea de Wolfhardt? Sau va trebui să-şi sacrifice inima şi destinul pentru a-i salva pe cei dragi?

Description Book #2
The first spirit to arrive is that of Ulrich Wolfhardt, a man that was once obsessed with wolves and a young maiden he would follow through the woods. After a bite from a wolf, Wolfhardt’s obsession with the girl became an unnatural hunger and the young maiden’s grandmother cursed him with a fate worse than death. And now he’s back…with a vengeance and a bite that can infect others as well.
Madly must learn the identity of Wolfhardt’s descendant and stop him before he kills again and spreads his curse across the earth. But the only person strong enough to help Madly is Jackson, the Sentinel who vowed to protect her and the one person capable of breaking her heart. Can Madly resist forbidden love long enough to save the world from Wolfhardt? Or will she have to sacrifice her heart and her destiny to save the ones she loves?

 Prezentare volum 3 
Cât de adâncă poate fi dragostea? Mai adâncă decât oceanul? Mai profundă decât amintirile? Mai adâncă decât magia?

Madly şi Jackson îşi pun în aplicare planurile pentru a salva Atlas, dar şi cele mai bune planuri nu sunt suficiente pentru surpriza pe care o au. De data aceasta spiritele Lore nu sunt singura lor provocare.
Madly este o fiinţă specială în unele moduri în care nimeni ar fi ghicit, iar forţe întunecate caută s-o controleze. Acestea îi vor puterea, dar pentru asta trebuie mai întâi s-o trezească. Ei au nevoie s­-o învingă, vulnerabilă, în pragul morţii şi... singură. Aceasta nu este o sarcină uşoară atunci când Jackson este de lângă ea. Singura cale de a-i despărţi este de a distruge dragostea lui pentru ea, de a o scoate din amintirile şi mintea... şi din inima lui.

Description Book #3
How deep does love run? Deeper than the ocean? Deeper than memory? Deeper than magic?
Following their plan to save Atlas, Madly and Jackson return the spirit of Wolfhardt to his prison beneath the sea. But even the best laid plans couldn’t account for the surprises they find. This time, Lore aren’t their only challenges.
Madly is special in ways no one could have guessed and dark forces seek to control her. They want her power, but first they must weaken her. They need her beaten. Vulnerable. Near death. And alone. But that task isn’t an easy one with Jackson at her side. The strongest of their kind, the only way to separate Jackson from Madly is to destroy his love for her, to erase it from his mind. And his heart.
Is it possible to steal Jackson’s love from Madly? Or is their love the only truly unbreakable thing?1 comment:

Geo. said...

ei da, coperta numero trois nu imi place, si nici primele doua nu-s foarte interesante, consider ca tipii puteau fi mai inspirati!
Lore?? no shit, e prima oara cand aud de asa ceva!
Si te pomeni ca baiatul e un cersetor pe care draguta madly...- btw, numai mie imi suna ciudat numele - actuala printesa, viitoare regina - era sa scriu radacina - nu-l poate avea.
poor boy. :(