<>

Albert Camus

Don't walk behind me; I may not lead. Don't walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my friend.

Tuesday, August 28, 2012

Prezentare carte: Change of Season de A.C. Dillon

Prezentare carte:

Zece luni. Două sute nouăzeci şi nouă zile. Şapte mii o sută şaptezeci şi şase de ore. Patru sute treizeci de mii cinci sute şi şaizeci de minute. Poate nu tot atât de melodios ca imnul rock al lui Larson, dar este modul în care măsor un an la Casteel... Îl măsor în timp pentru că este singura mea constantă între vechea Autumn şi Autumn de acum. Voi măsura schimbarea anotimpului.
Introdusă forțat într-un program de reeducare comportamentală la Academie de către părinții ei panicați, Autumn refuză să spună ceva despre fantomele care o bântuie. Dar tânăra femeie chinuită va afla în curând că sunt mai multe motive de a-ți fi frică de noapte decât ar fi îndrăznit să-şi imagineze. Un elev strigă în agonie din ziduri trezind-o din somnul ei neliniştit. Mesaje misterioase par să aterizeze lângă picioarele ei, mesaje de la o fată ce se presupune a fi moartă şi pe care Autumn o vede țâşnind în întunecatele coridoare de serviciu. Şi totuşi, singuraticul student de la (secția) film în care ad litteram fuge prin el ar putea fi cel mai mare pericol.
Pe măsură ce trecutul se strecoară în prezent, Autumn descoperă adevăruri de mult îngropate în spatele uşii camerei 308. Secrete pentru care cineva va ucide pentru a le păzi – cineva care urmăreşte fiecare mişcare a lui Autumn, aşteptând răbdător să lovească...

Description:
Ten months. Two hundred and ninety-nine days. Seven thousand, one hundred and seventy-six hours. Four hundred and thirty thousand, five hundred and sixty minutes. Perhaps not as melodic as Larson’s rock musical anthem, but it is how I will measure a year at Casteel… I will measure in time, because it is my only constant between the old Autumn and the now Autumn. I will measure by changes of season.
Forced into a behavioural reform program at the Academy by her frantic parents, Autumn refuses to whisper of the ghosts haunting her. But the troubled young woman soon finds that there are more reasons to fear the night than she ever dared imagine. A student cries out in anguish through the walls, rousing her from restless slumber. Mysterious messages seem to land near her feet – messages from a supposedly dead girl that Autumn sees darting into darkened service corridors. And yet, the reclusive film student she literally runs into might just be the gravest danger of all. 
As past bleeds into present, Autumn uncovers truths long buried behind the door of room 308. Secrets that someone will kill to keep silent – someone who stalks Autumn’s every move, patiently waiting to strike…


2 comments:

Cristinab said...

da.. asta da carte de groaza :-s

Larisa Oana said...

Cum a spus si cristina, asta da carte de groaza:D