<>

Albert Camus

Don't walk behind me; I may not lead. Don't walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my friend.

Tuesday, August 21, 2012

Prezentare carte: Defiance de C.J.Redwine


Prezentare carte

Între zidurile oraşului Baalboden, la adăpost de brutalul conducător al acestuia, Rachel Adams are un secret. În timp ce alte fete cos rochii, găzduiesc petreceri şi se supun Protectorilor masculi, Rachel ştie cum să supravieţuiască în sălbăticie şi să mânuiască cu abilitate o sabie. Când tatăl ei, Jared, nu se întoarce dintr-o misiune şi este declarat mort, Comandantul o repartizează pe Rachel unui nou Protector, ucenicul tatălui ei, Logan – adică acel băiat căruia Rachel i-a declarat dragostea sa în urmă cu doi ani, şi acelaşi băiat care i-a refuzat inima. Rămânând doar cu credinţa faptului că tatăl ei a supravieţuit, Rachel hotărăşte să fugă şi să-l găsească singură. Dar trădarea împotriva îndatoririlor date de Comandant are un preţ mare şi ce o aşteaptă în Pustietate o poate distruge.

La 19 ani, Logan McEntire este: orfan, paria şi inventator. Ca ucenic al celui mai bun mesager al oraşului, Logan s-a concentrat pe a învăţa această meserie astfel încât să poată scăpa de tirania din Baalboden. Dar planul său nu a prevăzut niciodată să fie responsabil de fiica impulsivă a mentorului său. Logan e determinat să o protejeze, dar atunci când planurile sale merg prost şi Rachel este cea care plăteşte preţul, el realizează că în joc sunt mult mai multe decât a-l dezamăgi pe Jared.

În timp ce Rachel şi Logan se luptă pentru a-şi creea drum prin Pustietate, urmăriţi de un monstru care nu poate fi ucis şi o armată de asasini ce vor să vadă sângele lor curgând, vor descoperi dragostea, inima frântă şi un adevăr care va declanşa un război ce mocnea de decenii.

Description

Within the walls of Baalboden, beneath the shadow of the city’s brutal leader, Rachel Adams has a secret. While other girls sew dresses, host dinner parties, and obey their male Protectors, Rachel knows how to survive in the wilderness and deftly wield a sword. When her father, Jared, fails to return from a courier mission and is declared dead, the Commander assigns Rachel a new Protector, her father’s apprentice, Logan—the same boy Rachel declared her love for two years ago, and the same boy who handed her heart right back to her. Left with nothing but fierce belief in her father’s survival, Rachel decides to escape and find him herself. But treason against the Commander carries a heavy price, and what awaits her in the Wasteland could destroy her.

At nineteen, Logan McEntire is many things. Orphan. Outcast. Inventor. As apprentice to the city’s top courier, Logan is focused on learning his trade so he can escape the tyranny of Baalboden. But his plan never included being responsible for his mentor’s impulsive daughter. Logan is determined to protect her, but when his escape plan goes wrong and Rachel pays the price, he realizes he has more at stake than disappointing Jared.

As Rachel and Logan battle their way through the Wasteland, stalked by a monster that can’t be killed and an army of assassins out for blood, they discover romance, heartbreak, and a truth that will incite a war decades in the making. 

1 comment:

Mirela said...

omg....must read, e prea tare