<>

Albert Camus

Don't walk behind me; I may not lead. Don't walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my friend.

Thursday, May 30, 2013

Review Feeling Death (Death Trilogy #1) by D.T. Dyllin

“The one who dies has it easy, you know. The one who’s left behind is the one who truly suffers.” 
I personally chose the book for the feeling given to me by its cover (suitable to subject) and for its title. If I would have not liked it, I would not write the review. That would have been easy. Now it’s more difficult for me to tell you my opinion without revealing anything. Secrecy is important because Feeling Death is that kind of book that is based on a game of lights and shadows. Better say it’s a game of memories personal or others, thoughts and bits of feelings, personal or of others'. In fact it's a difficult maze to be navigated, and without knowing if it has an emergency exit or even a hole through it which you can peek and gives you the hope that there is still a chance for you.

This time the book’s description will be misleading you. If you want an "erotica" it’s likely that you’ll be disappointed. But if you want a book in which the intimate scenes are well used and only emphasize the existence and dimensions of feelings and states, then there are good chances for you to like Feeling Death.

There is the love story, but as much as tortuous is its road, no matter how profound it is or how insurmountable are the obstacles in its way, the love story is just the background color, that element which emphasizes the enormity and monstrosity that must be stopped. That does not mean to ignore the importance of this background. Like in a painting this is an important element for creating the atmosphere, and for characters’ motivation and directly participate in the transmission of feelings to the viewer. What I meant to say is that the author gives us a lot more.

In Feeling Death the paranormal abilities of the characters become weapons that are used against their owners. Advantages prove to be in the same time and measure disadvantages, handling could go in both directions.
„An education isn’t how much you have committed to memory, or even how much you know. It’s being able to differentiate between what you do know and what you don’t.” ~Anatole France
It's about revenge, the loss of control over what you are and crossing the line between good and evil ... It's about stopping of a (or more - you'll see) serial criminal(s). It is about using paranormal abilities for good or bad causes, about repercussions, about the suffering caused to those who love the person that is not for them, even about "no good deed goes unpunished."

I liked how the author blends the past with the present, and how she’s not indulged in a sweet mixture, in which everything is resolved, the targets are saved and everything turns pink. Most times life is not like this, and Feeling Death remains in the "real" world.

Until the last moment you do not know who is right, who is wrong or who is guiltier. There are several leads and some memories pulled out of context can mislead, however you will be intrigued from the beginning and you will not know how time and pages fly.
Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.” —Siddhārtha Gautama, the Historical Buddha
I received the book for review as part of Book Tour - Thank you!

Romanian:
“The one who dies has it easy, you know. The one who’s left behind is the one who truly suffers.”

Personal am ales cartea după senzația dată de copertă (potrivită subiectului) şi titlu. Dacă nu mi-ar fi plăcut nu aş fi scris recenzia. Asta ar fi fost simplu. Mai greu este ca acum să vă spun părerea mea fără a dezvălui ceva. Păstrarea secretului este importantă pentru că Feeling Death este acel tip de carte ce se bazează pe un joc de lumini şi umbre. Sau mai bine zis pe un joc de amintiri personale sau ale altora, gânduri şi frânturi de sentimente personale sau ale altora, în fapt un labirint greu de străbătut şi care nici nu se ştie dacă are o ieşire de urgență sau măcar o spărtură prin care poți să tragi cu ochiul şi care să-ți dea speranța că mai există o şansă.

De data asta descrierea cărții te va induce în eroare. Dacă doreşti o „erotica” ai toate şansele să fii dezamăgit. Dacă însă vei vrea o carte în care scenele intime sunt bine utilizate şi doar subliniază existența şi dimensiunile unor sentimente şi stări, atunci sunt mari şanse să-ți placă Feeling Death.

Există povestea de dragoste, dar oricât de sinuos este drumul pe care îl parcurge aceasta, oricât de profundă ar fi sau cât de insurmontabile sunt piedicile de care are parte, aceasta este doar culoarea de fond, acel element care subliniază enormitatea şi monstruozitatea celor ce trebuie oprite. Asta nu înseamnă că trebuie să ignorăm importanța acestui fond. Ca şi într-un tablou este un element determinant pentru crearea atmosferei şi motivației personajelor şi participă direct în transmiterea sentimentelor. Ce am vrut să spun este că autoarea ne oferă mult mai mult.

În Feeling Death capacitățile paranormale ale personajelor devin arme ce sunt utilizate chiar împotriva posesorilor lor. Avantajele se dovedesc a fi în mare măsură şi dezavantaje, manipularea putând merge în ambele direcții.
„An education isn’t how much you have committed to memory, or even how much you know. It’s being able to differentiate between what you do know and what you don’t.” ~Anatole France
Este vorba de răzbunare, de pierderea controlului asupra ceea ce eşti şi prin trecerea pragului dintre bine şi rău... Este vorba de oprirea unui (sau a mai multor – veți vedea voi) criminal(i) în serie. Este vorba de folosirea în scopuri bune sau rele a unor capacități paranormale, despre repercusiuni, despre suferința provocată celor ce iubesc persoana nedestinată lor, chiar şi despre vorba „nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită”.

Mi-a plăcut modul cum autoarea îmbină trecutul cu prezentul şi cum nu se complace într-un dulceag melanj, în care totul se rezolvă, în care țintele sunt salvate şi totul se colorează în roz. De cele mai multe ori viața nu este aşa, iar Feeling Death se păstrează în lumea „reală”.

Până în ultimul moment nu vei şti cine are dreptate, cine este mai rău sau cine este mai vinovat. Există mai multe piste şi scoaterea din context a unor amintiri pot duce în eroare, oricum vei fi intrigat de la bun început şi nu vei ştii cum zboară paginile şi timpul.
Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.” —Siddhārtha Gautama, the Historical Buddha 
About the author and to WIN AN E-COPY OF Feeling Death HERE

5 comments:

Unknown said...

Interesanta cartea....dar nu cred ca-i de mine :d

meduza said...

Îmi place mult coperta, iar subiectul pare destul de interesant :)

Cristina said...

Pare interesanta. Cred ca mi-ar placea sa o citesc, totusi.

Claudia said...

Pare provocatoarea cartea... nu stiu daca as putea sa o citesc!

Christyna_BM said...

What an awesome review! And the book sounds really good! I'll ad it to my list.