<>

Albert Camus

Don't walk behind me; I may not lead. Don't walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my friend.

Thursday, January 10, 2013

The Desert Spear (Demon Cycle #2) by Peter V. Brett

Description:
The sun is setting on humanity. The night now belongs to voracious demons that arise as the sun sets, preying upon a dwindling population forced to cower behind ancient and half-forgotten symbols of power. These wards alone can keep the demons at bay, but legends tell of a Deliverer: a general—some would say prophet—who once bound all mankind into a single force that defeated the demons. Those times, if they ever existed, are long past. The demons are back, and the return of the Deliverer is just another myth, or is it?

Out of the desert rides Ahmann Jardir, who has forged the warlike desert tribes of Krasia into a demon-killing army. He has proclaimed himself Shar’Dama Ka, the Deliverer, and he carries ancient weapons—a spear and a crown—that give credence to his claim. Sworn to follow the path of the first Deliverer, he has come north to bring the scattered city-states of the green lands together in a war against demonkind—whether they like it or not.

But the northerners claim their own Deliverer. His name was Arlen, but all know him now as the Warded Man: a dark, forbidding figure whose skin is tattooed with wards so powerful they make him a match for any demon. The Warded Man denies that he is the Deliverer, but his actions speak louder than words, for he teaches men and women to face their fears and stand fast against the creatures that have tormented them for centuries.

Once the Shar’Dama Ka and the Warded Man were friends, brothers in arms. Now they are fierce adversaries. Caught between them are Renna, a young woman pushed to the edge of human endurance; Leesha, a proud and beautiful healer whose skill in warding surpasses that of the Warded Man himself; and Rojer, a traveling fiddler whose uncanny music can soothe the demons—or stir them into such frenzy that they attack one another.

Yet as old allegiances are tested and fresh alliances forged, all are blissfully unaware of the appearance of a new breed of demon, more intelligent—and deadly—than any that have come before.


Descriere:
Noaptea coboară peste umanitate și acum  întunericul aparține demonilor vorace ce apar la apusul soarelui. Sunt clipele hăituirii unei populații aflate în scădere ce este forțată să se ascundă în spatele simbolurilor antice ale puterii pe jumătate uitate. Aceste adăposturi sunt singurele locuri ce pot ține demonii la distanță, dar legendele vorbesc de un Eliberator: un general, unii ar spune profet, ce ar putea strânge întreaga omenire într-o singură forță, capabilă să înfrângă demonii. Acele vremuri, dacă au existat vreodată, sunt demult uitate. Demonii sunt din nou aici și întoarcerea Eliberatorului este doar un mit... sau nu?

Din pustiu se ridică Ahmann Jardir, cel ce a unit triburile războinice ale deșertului Krasia într-o armată împotriva demonilor. El s-a proclamat însuși Shar'Dama Ka, Eliberatorul, și poartă armele antice: o suliță și o coroană ce dau crezare spuselor sale. Jurând să urmeze calea primului Eliberator, el vine în nord pentru a strânge laolaltă orașele-state ale pământurilor verzi într-un război împotriva demonilor, fie că le place sau nu.
Dar nordicii pretind că au și ei Eliberatorul lor. Numele lui era Arlen, dar toți îl cunosc acum ca Omul Adăpostului: o figură întunecată și necunoscută, a cărui piele este tatuată cu descântece atât de puternice încât poate face față oricărui demon. Omul Adăpostului neagă că el ar fi Eliberatorul, dar acțiunile sale vorbesc mai puternic decât cuvintele, pentru că el este cel ce învață bărbații și femeile cum să-și înfrunte temerile și cum să se lupte cu creaturile ce i-au chinuit timp de secole.

Odată, Shar'Dama Ka și Omul Adăpostului au fost prieteni, frați de arme. Acum ei sunt dușmani de moarte. Prinși între ei sunt Renna, o tânără ajunsă la limita suportabilității umane; Leesha, un mândru și frumos vindecător a cărui pricepere la descântece o depășește chiar și pe cea a Omului Adăpostului și Rojer, un cântăreț a cărui muzică stranie poate calma demonii, sau îi poate aduce într-o asemenea stare de nebunie încât să se atace unul pe altul.

Vechile alianțe sunt puse la încercare, noile alianțe capătă contur, însă nimeni nu are încă cunoștință de apariția unei noi rase de demon, mai inteligentă și mai letală decât a existat vreodată.

No comments: