<>

Albert Camus

Don't walk behind me; I may not lead. Don't walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my friend.

Tuesday, January 8, 2013

Review Scarecrow and the Army of Thieves (Shane Schofield series) by Matthew Reilly

Scarecrow and the Army of Thieves by Matthew Reilly is the last volume published (in 2011) of Shane Schofield series. In this sequel of the series, after Ice Station, Area 7 and Scarecrow, the author seems to lead to another level the electrifying adventures of the marines captain Shane Schofield. If in the previous was a burst of adrenaline from start to end, now the race for survival and the stopping of the villains break any barriers. As the stakes are high, nobody makes stop at nothing and Scarecrow found himself again unwittingly in the wrong place and at the wrong time. Inappropriate for him and his team, but luckily for the others, the captain is like a pitbull dog that is once unleashed will not stop until his opponent is not put down. By others meaning a good part of the population of the planet, as the author accustomed us, our hero is hardly himself if he doesn’t save the world again. Yes, it is again a race against time, against bad guys who want to change the world. An old topic you could say at first glance, but how well Reilly tell us about it!

About the topic? No, I’ll tell you nothing except that the weapons barrels will be red with use, fists will smack jaws everywhere, vehicles will be smashed into an alarming rate whether we talking about jeeps, large transport aircraft or nuclear submarines. I have said from the beginning that there will be no walk in the park on a sunny afternoon. Even in the other novels the action was at its peak, here all the rules are broken and everything is allowed. There is no place for old-fashioned chivalry or honor. Everything is laid aside by both sides and the violence, cruelty and massacre will dim the story. Stay calm, Reilly knows how to pack everything into an adventure story, so it will not skid any time into a horror story or some other mischief. Is tougher than the others, but given the stakes of the game could not be otherwise. The adventure is carried to the extreme, you might say at one point that the author exaggerates, but what the hell, just these extraordinary events will make the delight of the story. And this is why you read fiction books, to take you out of the everyday and let you carry by the author to new realms where men and women demonstrate their courage, heroism and self-sacrifice.

You’ll read the book breathless from the beginning to the end and you’ll not going to have time to complain about anything. The novel begins abruptly and all the madness doesn’t end until the last page. But even then the author will leave a small door open to new adventures of Captain Shane Schofield.

Matthew Reilly gives again the proof of his talent in this novel where he’ll amaze you with his creativity and imagination. The characters are well defined, the scenes are visual and excellent described and the author will take you to hell and back in a dizzying speed. It is a book that can be at any time subject to a good action movie.

In addition to the four volumes the series has a spin-off Hell Island which is not a novel itself, but rather is just a story that does not follow the series chronology of events.

Happy reading!


Română:

Scarecrow and the Army Of Thieves de Matthew Reilly este ultimul volum din seria Shane Schofield apărut în 2011. După Ice Station, Area 7 și Scarecrow, autorul pare să ducă la un alt nivel aventurile electrizante ale căpitanului de marines Shane Schofield. Dacă în precedentele a fost o explozie de adrenalină de la prima pagină la ultima, acum cursa pentru supraviețuire și oprirea ticăloșilor sparge orice bariere. Cum miza este mare, nimeni nu se dă în lături de la nimic și Scarecrow se regăsește din nou fără să vrea în locul și la momentul nepotrivit. Nepotrivit pentru el și echipa lui, dar spre norocul celorlalți căpitanul este precum un pitbull ce odată ce este dezlănțuit nu se va mai opri până ce adversarul nu este pus la pământ. Prin celorlalți înțelegem o bună parte a populației planetei căci după cum ne-a obișnuit autorul, eroului nostru nu-i stă bine dacă nu mai salvează lumea încă o dată. Da, este din nou o goană contra cronometru împotriva unor dezaxați ce vor să schimbe cursul lumii. Un subiect fumat ați putea spune la prima vedere, dar ce bine e povestit de Reilly!Despre subiect n-o să vă spun nimic decât că țevile armelor se vor înroși de atâta folosire, pumnii vor stâlci fălci la tot pasul, mașinile vor fi făcute praf într-un ritm alarmant indiferent dacă sunt jeep-uri, avioane mari de transport sau submarine nucleare. V-am spus de la început că nu o să fie o plimbare prin parc într-o după amiază însorită. Chiar dacă și în celelalte acțiunea era la apogeu, aici toate regulile sunt încălcate și orice este permis. Nu este un loc pentru cavalerisme desuete sau pentru onoare. Totul este lăsat la o parte de către ambele tabere și violența, cruzimea și masacrul vor împânzi povestirea. Stați liniștiți, Reilly știe cum să împacheteze totul într-o povestire de aventuri, așa că nu va derapa niciun moment într-o povestire de groază sau vreo altă trăsnaie. Este mai dură decât celelalte, dar ținând cont de miza jocului nici nu putea să fie altfel. Aventura este dusă la extrem, s-ar putea spune la un moment dat că autorul exagerează, însă ce naiba, tocmai aceste întâmplări ieșite din comun vor face deliciul povestirii. Iar acesta este motivul pentru care citiți cărți de ficțiune, pentru a vă scoate din cotidian și a vă lăsa purtați de autor spre noi tărâmuri unde bărbați și femei dau dovadă de curaj, eroism și spirit de sacrificiu.O să citiți cartea de la un capăt la celălalt pe nerăsuflate și nu o să mai aveți timp să vă plângeți de nimic. Romanul debutează abrupt și toată nebunia nu ia sfârșit decât cu ultima pagină. Însă chiar și atunci autorul va lăsa o mică portiță deschisă pentru noile peripeții ale căpitanului.


Matthew Reilly dă dovada talentului său și în acest roman unde vă va uimi cu creativitatea și imaginația sa. Personajele sunt bine conturate, scenele sunt vizuale și excelent descrise, iar autorul vă va duce până în iad și înapoi într-o viteză amețitoare. Este o carte ce poate fi în orice moment subiectul unui film bun de acțiune.

În afară de cele patru volume seria mai are și un spin-off Hell Island ce nu este un roman propriu zis, ci mai degrabă este doar o povestire ce nu urmează cronologia evenimentelor.

Acum pentru cititorii români: din păcate la noi nu a apărut decât primul roman Ice Station (Stația Polară). Pentru cei ce le-ar putea procura pe celelalte într-o limbă străină le-aș recomanda să încerce să le citească în original, în engleză. Ați beneficia așa direct de măiestria autorului, fără reinterpretările și adaptările traducătorului.

Lectură plăcută!
 
 

No comments: