<>

Albert Camus

Don't walk behind me; I may not lead. Don't walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my friend.

Tuesday, April 2, 2013

Review and Giveaway Blue Hearts of Mars by Nicole Grotepas Blog Tour

„Who is me? What am I, that I have thought, that I think this, now?”
Blue Hearts of Mars has all the chances to please many.

What seems someway quiet at first assumes tension. What begins with a flirt amplifies to planetary proportions.

It is a love story that blends perfectly with a... social one. Because yes, even in the era in which we’ll conquer the space and will populate other planets we will not rid off vices which unfortunately are firmly planted in many of us.

In terms of forbidden relationship, the story is beautiful and has something special which singularize it. We will accept and we already accepted at least in movies and books - the idea of a supernatural relationship. But how we’ll look at a relationship with an android even if it/he's perfectly gorgeous one? A synthetic person, but who has self-consciousness, thinking, feelings and especially empathy. What is the soul and what makes us human? How much actually matter the differences between us? From this point of view the book points out gently, but clearly some problems worth thinking about.
„Something alive. Something brilliant and self-aware. That was the most important thing about it, right?
Because love makes you face any obstacle, a law cannot stop those who truly love. As nature always finds a way, love also will find a loophole and will provide a chance to come true. The relationship between the two oscillates under the baneful influence of society and the risks that they must decide to assume.
«“Is it the rules that make you do something? Or is it yourself?” he asked.»
Caught in a society ruled by interests (read greed and power-hungry) lovers get to be the center of a social struggle and from this point the book is changing into an action one. Since the two of them decide about their relationship, the fight for it and for their survival as living beings, born or created, begins. This transition is smooth, because the author had the inspiration to prepare everything by introducing clues and references from the beginning. You register them and at the right time you’ll recognize their value as useful clues. There are also red herrings, misleading people, and the author will surprise that reader who thought that he anticipated everything.

Although some decisions and actions seem unlikely, they bring the plus tension necessary to an action book, and the characters youth is an absolute asset. The main characters, who probably will be added to your preferred ones, receive some unexpected help that gives them facile resolutions to some important issues.
“But I like that about you. Living on the edge. Not afraid of the dangers, or just unaware of how bad they can be.” She gave me a mysterious smile. “It might come in useful.”
The rhythm is sustained and fluent, something always happens or occurs. The reader’s attention will be maintained whether they are love scenes, whether they are fight or chase ones.

Admirable is also the fact that everything happens on a Mars colony whose description and presentation is as easily viewed as is well technically (SF) and human argued.

As I said, there are great chances that Blue Hearts will attract many fans.

I received the book for review as part of Book Tour - Thank you

Romanian:
Tour Schedule
„Who is me? What am I, that I have thought, that I think this, now?”
Blue Hearts of Mars are toate şansele să placă multora.

Ce pare oarecum liniştit la început capătă tensiune. Ceea ce începe cu un flirt capătă proporții planetare.

Este o poveste de dragoste care se îmbină perfect cu o poveste... socială. Pentru că da, nici în epoca în care vom cuceri spațiul şi vom popula alte planete nu ne vom dezbăra de viciile care din păcate sunt bine înfipte în mulți.

Din punct de vedere al relației interzise, povestea e frumoasă şi are ceva special care o individualizează. Am accepta sau am acceptat deja – măcar în filme şi cărți - ideea unei relații supranaturale. Însă cum am privi o relație cu un android chiar dacă e perfect şi superb? O persoană sintetică, dar care are conştiință de sine, cu gândire, sentimente şi mai ales empatie. Ce este sufletul şi ce ne face oameni? Cât de mult contează de fapt diferențele dintre noi? Din punctul ăsta de vedere cartea punctează delicat, dar clar unele probleme la care merită să ne gândim.
 „Something alive. Something brilliant and self-aware. That was the most important thing about it, right?
Pentru că dragostea te face să înfrunți orice obstacol, o legiuire nu va putea să oprească pe cei ce iubesc cu adevărat. Aşa cum natura găseşte mereu o cale şi dragostea va găsi o portiță şi va oferi o şansă pentru a se împlini. Relația dintre cei doi oscilează sub influența nocivă a societății şi a riscurilor pe care trebuie să se decidă să şi le asume.
«“Is it the rules that make you do something? Or is it yourself?” he asked.»
Prinşi într-o societate condusă de interese (a se citi lăcomie şi aviditate de putere) cei îndrăgostiți ajung să fie centrul unei lupte sociale şi de aici cartea se schimbă într-una de acțiune. Din momentul în care cei doi decid asupra relației lor, începe lupta pentru supraviețuirea ei şi a lor ca ființe vii, născute sau create. Această trecere este fină, autoarea având inspirația să pregătească totul prin introducerea unor indicii şi trimiteri încă de la început. Le înregistrezi şi la momentul util le recunoşti valoarea de indicii. Există şi piste false, persoane înşelătoare, autoarea reuşind să surprindă pe cititorul care a crezut că a desluşit totul.

Deşi unele decizii şi acțiuni par a fi improbabile, ele aduc plusul de tensiune necesar unei cărți de acțiune, iar tinerețea personajelor este un atu incontestabil. Personajele principale, pe care probabil trebuie spus ca le veți adăuga ca noi preferințe, au însă parte şi de ajutoare neaşteptate care oferă unele rezolvări prea facile câtorva aspecte importante.
“But I like that about you. Living on the edge. Not afraid of the dangers, or just unaware of how bad they can be.” She gave me a mysterious smile. “It might come in useful.”
Ritmul este susținut şi fluent, mereu se întâmplă sau intervine ceva. Interesul cititorului va fi menținut fie că sunt scene ale poveştii de dragoste, fie că sunt scene de luptă sau de urmărire.

De admirat este şi faptul că totul se petrece într-o colonie pe Marte a cărei descriere şi prezentare e pe cât de uşor de vizualizat pe atât de bine argumentat tehnic (SF) şi uman.

Aşa cum am spus, sunt mari şanse ca Blue Hearts să atragă mulți fani.

Giveaway
$25 Amazon Gift Card or Paypal Cash (Internationally)
Signed Copy of Cinder & Blue Hearts of Mars (US only)
Ends 4/19/13
The Giveaway was organized by I Am a Reader, Not a Writer and sponsored by the author.

a Rafflecopter giveaway

2 comments:

Unknown said...

Este o cartea superba. <3

Narcisa said...

Draguuta :->