<>

Albert Camus

Don't walk behind me; I may not lead. Don't walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my friend.

Friday, April 5, 2013

Review Closure by Kim Carmichael Review Blitz

I must start with that warning given by the grown-ups: it is not a subject for children so do well and go to another room. But if you are even a little like me, that will means the warning only will stir your curiosity. So rest assured you will not find anything non family friend here. I hope ...
This was her Mike, the boy, now man, who destroyed her past. She’d never been the same since.
When you want that Closure with the person who broke your heart in high school actually to be a little revenge like "look what you lost" you are in big trouble. That's because if you want a "closure" means that you still feel something for him and that's very risky. It can cost you a broken heart for the second time.

That's about Margaret's situation who has actually not stopped to be Rachel. When she’s put face to face with the one that was all she dreamed, it seems it's time for payback. Margaret initially seems to be in control, but everything will turn into a dog eat dog battle, battle that at the end, when the cards are on the table, can result in a great failure for both, especially because past things remained untold.
“No, she’s gone.” Riley never existed and he let go of Margaret long ago.
But their fight is also fun sometimes, the author succeeding delicious double meaning dialogues. Dialogues not only delicious, but also that gives great pain to the protagonists. If Mike (like any other man probably) not realize at first who is this journalist about he feels inexplicably and irrevocably attracted of, consider these dialogues a prelude of hot moments to come, for Margaret means the trap setting for the vengeance long overdue. The saying "leave me but don’t leave me alone" is the word of the day.

But how you cannot play with love, everything goes up side down, not all decisions are taken to the end, the rules change or even disappear altogether and their happiness will hang by a hair, their very actually feelings.
She knew him and took advantage of the fact he didn’t place her. This was the second time he got burned on the benefit of the doubt and losing control. This was the second time he wanted her and lost her. There would never be another time.
Either she meant the words, or he was about to be annihilated. He needed a new plan of attack.
Regarding the "hot" component of the book, I can say that although is quite explicit is wisely used to indicate the intensity of relations and strong connection between the protagonists. The only thing I cannot agree, however, is the conception Clinton / Monica who seems to be totally accepted overseas (US).

In conclusion, if you are over 18, you can read the book, and there are great chances to like it.
Regardless of age, however, the book admonition is: do not wait, do not delay. Pluck up your courage and bear the discussion and have the closure quickly. Whatever the outcome, you can save invaluable time for you to be happy.

I received the book for review as part of Book Tour - Thank you


Romanian:
Trebuie să încep cu acel avertisment dat de cei mari: asta nu-i o discuție pentru copii aşa că faceți bine şi duceți-vă în altă cameră. Dar dacă semănați cât de puțin cu mine, asta înseamnă că avertismentul doar vă va ațâța curiozitatea. Aşa că stați liniştiți nu veți găsi nimic non family friend aici. Sper...
This was her Mike, the boy, now man, who destroyed her past. She’d never been the same since.
Atunci când vrei ca acea încheiere a socotelilor cu persoana care ți-a frânt inima în liceu să fie în fapt o mică răzbunare în genul „uite ce ai pierdut” eşti în mare bucluc. Asta pentru că dacă vrei o „încheiere” înseamnă că mai simți ceva pentru el şi asta e foarte riscant. Te poate costa o inimă frântă pentru a doua oară.

Cam asta e situația lui Margaret care de fapt nu a încetat niciun moment să fie Rachel. Pusă față în față cu cel care a fost tot ce-a visat i se pare că e momentul să-şi ia revanşa. Inițial Margaret pare să dețină controlul, dar totul se va transforma într-o luptă care pe care, luptă ce în final, când cărțile sunt puse pe masă, se poate solda cu un mare eşec pentru amândoi, mai ales pentru că unele lucruri din trecut au rămas nespuse.
“No, she’s gone.” Riley never existed and he let go of Margaret long ago.
Dar lupta lor e şi amuzantă pe alocuri, autoarei reuşindu-i dialoguri cu dublu sens delicioase. Dialoguri nu doar delicioase, ci şi care pun în chinuri mari protagoniştii. Dacă Mike (ca orice alt bărbat probabil), care nu îşi dă seama din prima cine este ziarista de care se simte inexplicabil şi irevocabil atras, consideră aceste dialoguri preludiul unor momente încinse, pentru Margaret reprezintă pregătirea terenului pentru răzbunarea mult aşteptată. Vorba „lasă-mă şi nu-mi da pace” e la ordinea zilei.

Dar cum cu dragostea nu-i de joacă, totul se dă peste cap, nu toate deciziile sunt duse până la capăt, regulile se schimbă în mers sau chiar dispar cu totul şi fericirea lor va atârna de un fir de păr. Firul de păr fiind însăşi sentimentele lor reale.

She knew him and took advantage of the fact he didn’t place her. This was the second time he got burned on the benefit of the doubt and losing control. This was the second time he wanted her and lost her. There would never be another time.
Either she meant the words, or he was about to be annihilated. He needed a new plan of attack.
În ceea ce priveşte componenta „hot” a poveştii pot spune că deşi e destul de explicită este folosită inteligent pentru a indica intensitatea relațiilor şi conexiunea puternică dintre protagonişti. Singura chestie pe care nu o pot agrea însă este concepția Clinton/Monica care pare a fi total acceptată dincolo de ocean.

În concluzie, dacă aveți peste 18 ani, puteți citi cartea, sunt şanse mari să vă placă.
Indiferent de vârstă însă, povața cărții este: nu aştepta, nu amâna. Ia-ți inima dinți şi poartă discuția şi încheie socotelile mai repede. Indiferent de rezultat, salvezi timp neprețuit în care poți fi fericit.

About the author
Kim Carmichael began writing eight years ago when her need for graphic sex scenes and love of happy endings inspired her to create her own. She has a weakness for bad boys and techno geeks, and married her own computer whiz after he proved he could keep her all her gadgets running. When not writing, she can usually be found slathered in sunscreen trolling Los Angeles and helping top doctors build their practices.Review Blitz organized by Lady Amber's Tour


3 comments:

Alexandra Ioana said...

din nou o coperta care ma innebuneste:))
deja numai pot=))
daca apar si de astea la noi....atunci va fi si mai bine:))

~ I still hope !~ said...

Sper sa ajunga si la noi :x

alexa ioana said...

oh, da! sunt mare fana "dialoguri delicioase":D am si peste 18...mai trebuie sa si fac rost de carte (asta, mai greu..:( )