<>

Albert Camus

Don't walk behind me; I may not lead. Don't walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my friend.

Friday, September 27, 2013

Review and Giveaway Good Intentions: The Dead War Series by D.N. Simmons

REVIEW:

A recommendation for those who want to review this book: Do not give spoilers! Do not spoil the book’s mystery! The review is primarily a personal opinion and should help the reader to choose and to make him curious about a book, Not to ruin the pleasure of discovering it himself. The review is not a school work!

Isn’t it that you are familiar with the saying: "The road to hell is paved with good intentions"? If I were to characterize this book in a few words, this saying would be ideal. I honestly do not think it would need more than that, but I must write a review, and not one in a laconic style, so I will tell you a bit more about this book.

The book’s description is perfect. It does not say much, but it makes you curious. You may say that you do not feel in the mood for another book about an apocalyptic situation. But I tell you that you're very wrong. It is a book worth reading.

The novel begins calm, a bit settled, but then everything goes haywire and the only recommendation I have is to fasten your seat belt. You will get a mad, mad race for survival. As everything must have a beginning, here it is called a failed biological experiment. Why is that? Maybe it is the ignorance, maybe misfortune or our human desire to play God. Our Promethean Curse of playing with fire. And what usually happens? We f**k up everything big time.

Therefore, the madness explodes when you least expect it, and the spreading of the disaster like a hay fire seems an inadequate term, that can’t describe the true scale of the catastrophe that will follow. For a moment you’ll think that you are in a situation like the one in the movie 28 Days Later, but ... But you’ll have a huge surprise. A new player comes in town. A new player that as the saying “an educated thief is a more dangerous one”, also a predator endowed with reason is more dangerous than one driven only by instinct. People will find themselves caught between a rock and a hard place that will not leave many options. Will it still be appropriate to apply the saying: "The enemy of my enemy is my friend"? Could it still make sense under these circumstances? Between two apparently hopeless situations, which will be the best to follow? Or maybe there is a third option?

The author will leave us breathless. Why? Because the novel is a cliffhanger one. Whatever it’s good or bad... it’s up to each. Personally, I would have preferred somehow an ending, a conclusion. I know that patience is a virtue, but after leading us through this infernal rush, through this fast-paced adventure, full of action and twists, now we have to wait. How long? I don’t know, but I hope that the waiting won’t be too long. It’s already too long...

I recommend you this book, it’s worth it!

Happy reading and be patient!

I received the book for review as part of Book Tour - Thank you!

Romanian:

O recomandare pentru cei ce vor să scrie recenzia acestei cărți: Nu dați spoilere!!! Nu stricați misterul cărții! Recenzia este în primul rând o părere personală şi ar trebui să ajute cititorul să aleagă şi să-l facă curios cu privire la o carte, NU să îi răpească plăcerea de a o descoperi singur. Recenzia Nu este compunere școlară!

Nu-i așa că vă este cunoscută expresia „Drumul spre iad este pavat cu bune intenții”? Dacă ar fi să caracterizez doar în câteva cuvinte această carte, această zicală ar fi ideală. Sincer, nu cred că este nevoie de mai mult, dar cum trebuie să scriu o recenzie, și nu una într-un stil laconic, o să vă vorbesc un pic mai mult despre această carte.

Descrierea cărții este perfectă. Nu-ți spune prea multe, ci doar te face curios. Ați putea spune că nu mai aveți chef de încă o carte despre o situație apocaliptică. Însă vă spun că vă înșelați amarnic. Este o carte ce merită citită.

Romanul începe liniștit, un pic așezat, dar apoi totul o ia razna şi singura recomandare este să vă puneți centura de siguranță. Veți avea parte de o cursă pentru supraviețuire nebună, nebună de tot. Cum totul trebuie să aibă un început, aici acesta se numește un experiment biologic ratat. Din ce cauză? Poate nepriceperea, poate ghinionul sau poate dorința noastră a oamenilor de-a ne juca de-a Dumnezeu. Blestemul nostru prometeic de-a ne juca cu focul. Și ce se întâmplă de obicei? Facem praf totul în stil mare.

Așa că în carte nebunia explodează când te aștepți mai puțin, iar răspândirea nenorocirii precum un foc de paie pare un termen inadecvat, ce nu poate descrie la adevărata scară catastrofa ce va urma. Pentru moment o să credeți că vă aflați într-o situație de genul celei din filmul 28 Days Later, dar... Dar o să aveți o surpriză foarte mare. În scenă își va face apariția un nou jucător. Un nou jucător care așa cum se spune despre un hoț educat că este un hoț mai periculos, așa și un prădător înzestrat cu rațiune este mai periculos decât unul mânat doar de instincte. Oamenii se vor trezi prinși într-o menghină ce nu le va lăsa multe opțiuni. Se va mai putea aplica zicala: „Dușmanul dușmanului meu este prietenul meu”? Mai poate avea sens în aceste condiții? Dintre două situații aparent fără ieșire, care va fi cea mai bună de urmat? Sau poate că există și o a treia variantă?

Scriitoarea ne va lăsa cu respirația tăiată. De ce? Pentru că romanul este unul de tipul cliffhanger. Că e bine, că e rău... rămâne la latitudinea fiecăruia. Eu personal aș fi preferat o mică încheiere, concluzie. Știu că răbdarea este o virtute, dar după ce ne-a atras în această goană infernală, într-o aventură trepidantă plină de peripeții și întorsături de situație, acum trebuie să așteptăm. Cât? Nu știu, însă sper că așteptarea să nu fie prea lungă. Deja e prea lungă...

Vă recomand să citiți cartea, merită!

Lectură plăcută și răbdare!


About the author:
D. N. Simmons lives in Chicago IL., with a rambunctious German Shepherd that's too big for his own good and mischievous kitten that she affectionately calls "Itty-bitty". Her hobbies include rollerblading, billiards, bowling, reading, watching television and going to the movies. She has been nominated at Love Romances and More, winning honorable mention for best paranormal book of 2006. She has won "Author of the Month" at Warrior of Words. She was voted "New Voice of Today" at Romance Reviews and "Rising Star" at Love Romance and More. 

To learn more, and have the opportunity to speak with the author personally, please visit the official website and forum at www.dnsimmons.com . D.N. is always interesting in meeting new and wonderful people.


Author's USA/Canada/UK/ Australia Giveaway
a Rafflecopter giveaway

4 comments:

stacey dempsey said...

I loved Zombieland and the new World War Z was great too

Unknown said...

Honestly dont have one.. but I do like the show Walking Dead. ;)

Meghan said...

Easy... Zombieland! So good!

Kamla L. said...

I third the notion, Zombieland. Gotta love some Woody Harrelson!