<>

Albert Camus

Don't walk behind me; I may not lead. Don't walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my friend.

Tuesday, October 8, 2013

Happy Release Day! Review Eternal Echoes (Sisters of the Divine, #1) by Anastasia Virgas, Stella Price

REVIEW

The apocalypse was nothing like we feared. It was worse.

Or wonderful. That if we look at the world built by the author from our reader armchair. And I hope that you’ll choose a comfortable one (or any other piece of furniture) because it will be difficult to put the book down to change your place.

Eternal Echoes evolves on two entwined planes that influence each other: the relationship between the "supernatural" Ariston and the human Teagan. I liked how the author’s mottos keep you up dated and underline the serious issues, even a possible world war and ... interspecies one, of the society, creating the set in which is born, develops and threatens our heroes relationship. The chemistry between the two of them is palpable, the way in which they accept each other strengths and weaknesses, especially how they respects one another is to be admired. The intimate aspects (perhaps a bit surprising, but plausible given the circumstances) are not exaggerated, but ideally used where, how and when is needed to punctuate the evolution of their relationship or, conversely, the wickedness of others ... I also liked how the author has diluted the impact of the "mate-thing" as Teagan calls it. In many books this connection is so commonly used as an unique reason for a relationship that I’m not convinced anymore if in its absence those two people would have felt the same... a dilemma between predestination and free will... is not like we could decide who to love, but anyway...

I loved the characters, both main and secondary, and I'm sure you will like them too, so I’ll not insist on them. I will only mention that I liked their names. For example, Teagan, a male Irish name that started to be used as a female name and which is - Wikipedia says - a diminutive of tadhg that means poetry, and Ariston, clearly an ancient Greek name. These names have power and fit well with our heroes’ natures.

There are some twists, the hidden motives and culprits are keep in the shadows, but their foundation is built in time, and the way to a bit predictable ending has room for some unexpected.

In short, you’ll find in Eternal Echoes a dystopic -fantasy world pretty well-defined, alpha, but sweet males, kickass girls, but who still retain a dose of vulnerability, a lot of humor, action, all woven into a story with rhythm - especially in the second part, with unexpected and unusual enough to be catch by it. Having in view how many of "liked" are in the lines above, I think it's pretty clear my opinion about this book: it’s an enjoyable leisure reading.

Now, I wait for: (1) the next volume, a (2) volume with Izba and Rigby and (3) another book with Tobin ...

I received the book for review from the author - Thank you!

Romanian
Apocalipsa nu a fost deloc cum ne-am temut. A fos mai rău”.

Sau minunată. Asta dacă privim lumea construită de autoare din fotoliul nostru de cititor. Şi sper că vă veți alege unul confortabil (sau orice altă piesă de mobilier) pentru că vă va fi destul de greu să lasați cartea din mână pentru a vi-l schimba.

Eternal Echoes se desfăşoară pe două planuri care se întrepătrund şi influențează reciproc: relația dintre „supernaturalul” Ariston şi umana Teagan. Mi-a plăcut cum prin motto-uri autoarea te ține la curent şi evidențiază problemele grave, chiar un posibil război mondial şi ... interspecii, ale societății, creând astfel decorul în care se naşte, se desfăşoară şi care amenință relația eroilor noştri. Chimia dintre cei doi este palpabilă, modul în care se acceptă cu calități şi defecte şi mai ales cum se respectă unul pe altul e de admirat. Aspectele intime (poate chiar un pic surprinzătoare, dar verosimile având în vedere circumstanțele) nu sunt exagerate, ci folosite ideal acolo unde, cum şi când trebuie pentru a puncta evoluția relației dintre ei sau, din contră, a mărşăveniei altora... Mi-a mai plăcut modul în care autoarea a atenuat impactul acelui „mate-thing” cum îl numeşte Teagan. În multe cărți această conexiune e atât de uzitată ca unic motiv pentru o relație încât nu sunt convinsă dacă în lipsa acesteia cele două persoane ar mai fi simțit la fel... o dilemă între predestinare şi liber arbitru.. nu că am putea decide pe cine să iubim, dar oricum...

Mi-au plăcut personajele, atât cele principale, cât şi cele secundare şi sunt sigură că o să vă placă şi vouă, de aceea nu o să insist asupra lor. Menționez doar că mi-au plăcut numele alese. De exemplu Teagan, un nume irlandez masculin ce a început de „curând” să fie folosit şi ca nume feminin şi care este – Wikipedia zice – un diminutiv al lui tadhg ce înseamnă poezie, şi Ariston, clar nume antic grecesc. Aceste nume au forță şi se potrivesc bine firilor eroilor noştri.

Există unele întorsături de situație, motivele şi vinovații sunt ținuți ascunşi, dar baza lor e construită din timp, iar drumul spre finalul un pic previzibil are loc şi de ceva neaşteptat.

Pe scurt, o să găsiți în Eternal Echoes o lume distopico-fantastică desul de bine conturată, masculi alfa, dar dulci, kickass girls, dar care isi păstrează o doză de vulnerabilitate, mult umor, acțiune, toate împletite într-o poveste cu ritm – mai ales a doua parte, cu suficient neprevăzut şi inedit încât să prindă. La câți de „mi-a plăcut” sunt în rândurile de mai sus cred că e clară părerea mea despre această carte de „plăcere”.

Acum aştept volumul următor, neapărat un volum cu Izba şi Rigby şi un altul cu Tobin...

No comments: